Demokracja energetyczna – teraz!

wpis w: Aktualności | 0

W pierwszym dniu kadencji parlamentu – Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – Zieloni przypominają nowym posłankom i posłom o konieczności wprowadzenia Polski na ścieżkę gospodarki niskowęglowej i niskoemisyjnej, zapewniającej bezpieczeństwo społeczne i ekologiczne. – Polki i Polacy z konsumentów energii stają się coraz częściej jej prosumentami czyli jednocześnie producentami i konsumentami, demokratyzując w ten sposób energetykę w Polsce. Polski wiatr, polskie słońce, polska biomasa czy polski biogaz muszą stać się polską racją stanu i priorytetem dla nowego parlamentu i rządu – musimy postawić na odnawialne źródła energii, które wraz z rozwojem sektora efektywności energetycznej stworzą setki tysięcy lokalnych miejsc pracy oraz dadzą impuls rozwojowy dla lokalnej gospodarki – powiedział Dariusz Szwed, przewodniczący Zielonych. Konieczne jest pilne przyjęcie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz nowelizacja Polityki Energetycznej Polski do 2030 roku, która po 4 latach zupełnie nie przystaje do realiów szybko zmieniających się realiów społecznych, technologicznych i energetycznych Polski i Europy. Niestety, mimo zapewnień premiera Donalda Tuska, bezpieczeństwo energetyczne nie jest także istotnym priorytetem prezydencji UE sprawowanej obecnie przez Polskę – wręcz przeciwnie – rola polskiego rządu sprowadza się do samotnego blokowania unijnych inicjatyw takich, jak energetyczna mapa drogowa Roadmap 2050 – dodał Szwed

– Pakiet klimatyczno-energetyczny i inne przepisy UE są ważnymi dokumentami ułatwiającymi przejście do społeczeństwa mądrze i efektywnie wykorzystującego zasoby środowiska dla rozwoju obecnego i przyszłych pokoleń. Paradoksalnie to „czarny” Śląsk ma ogromny potencjał przejścia na zieloną energię – tworzenia dziesiątków tysięcy bezpiecznych miejsc pracy i ograniczania niszczenia środowiska – powiedziała Małgorzata Tkacz-Janik, przewodnicząca Zielonych 2004, radna sejmiku śląskiego. To tu, na Śląsku zaczynają powstawać kolejne fabryki kolektorów słonecznych a przemysł motoryzacyjny mógłby rozpocząć produkcję ekologicznych samochodów elektrycznych – ważnego elementu rozproszonego systemu energetycznego. Konieczna jest współpraca władz wojewódzkich z innowacyjnym biznesem, związkami zawodowymi, ośrodkami akademickimi i organizacjami pozarządowymi – potrzebujemy zielonego okrągłego stołu dla zrównoważonego rozwoju Śląska – konkludowała Tkacz-Janik.

Podczas kongresu programowego we wrześniu 2011 Zieloni przyjęli uchwałę „Zielona polityka energetyczno-klimatyczna”. Do najważniejszych postulatów przedstawionych w uchwale Zielonych należą:

– Wycofanie się Polski z programu budowy elektrowni jądrowych

– Uchwalenie ustawy o wspieraniu rozwoju rozproszonej energetyki odnawialnej

– Dokonanie nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej

– Nowelizację przepisów dotyczących efektywności energetycznej w nowo budowanych budynkach

– Nowelizację przepisów o podatkach od dochodów osobistych i wprowadzenie ulg: budowlanej i remontowej dla inwestycji w zakresie poprawy efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii

– Stworzenie ram prawnych gwarantujących przeznaczenie funduszy uzyskanych z aukcji uprawnień do emisji dwutlenku węgla na rozwój w Polsce rozproszonej energetyki opartej na lokalnych, odnawialnych źródłach energii, na działania w zakresie efektywności energetycznej oraz na modernizacje sieci przesyłowych i dystrybucyjnych oraz rozwój inteligentnych sieci energetycznych

– Przygotowanie i wdrożenie krajowego programu modernizacji sieci energetycznych ukierunkowanego na rozwój prosumenckiej energetyki rozproszonej

– Aktywne uczestniczenie w fazie programowania nowej perspektywy finansowej UE, tak aby przyszłe fundusze w okresie 2014-2020 w znacznie większym stopniu niż obecnie wspierały poprawę efektywności energetycznej i rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii

Zapraszamy na strony kampanii Zielona Energia i Zielona Gospodarka.

Zostaw Komentarz