Minister(stwo) odstrzału łosi?

wpis w: W Sejmie | 0

 

W związku z najświeższymi doniesieniami prasowymi dotyczącymi wydania przez Ministra Środowiska Andrzeja Kraszewskiego zgody na odstrzał 90 łosi w okolicach Biebrzańskiego Parku Narodowego, Dariusz Szwed, przewodniczący Zielonych 2004 wysłał do Ministra list z żądaniem natychmiastowego wstrzymania odstrzału zwierząt.

Szanowny Pan

Andrzej Kraszewski
Minister Środowiska

Szanowny Panie Ministrze,

Wyrażam swój zdecydowany sprzeciw wobec podpisanej przez Pana decyzji o odstrzale 90 łosi i domagam się natychmiastowego wstrzymania trwającej właśnie egzekucji tych zwierząt w Polsce, a szczególnie w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Wiadomym mi jest, że absolutnie wszystkie założone w projekcie naukowym cele są możliwe do osiągnięcia metodami innymi niż zabijanie zwierząt. Szczególnie bulwersującym jest fakt, że do określenia płodności klemp zabija się ciężarne matki.

Wiadomym mi jest także, że w Polsce północnowschodniej, a szczególnie na Bagnach Biebrzańskich bytuje unikalna pod względem genetycznym populacja, którą należałoby otoczyć szczególną troską, a nawet formą ochrony. (Ratkiewicz M., Borkowska A., Annales Zoologici Fennici 2008; 45: 360-365).

Zwracam Pana uwagę na fakt, że aktualny odstrzał w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego prowadzony jest wbrew sprzeciwowi Rady Naukowej tego Parku, a w związku z sezonowymi migracjami łosia do ostoi zimowej aktualnie zabijane są właśnie osobniki pochodzące z Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Oczekuję, że w trosce o nasze wspólne dobro narodowe wstrzyma Pan wykonanie tej decyzji.

Proszę o niezwłoczne ustosunkowanie się do mojego wniosku.

Z poważaniem,

Dariusz Szwed
Przewodniczący partii
Zieloni 2004

List, można podpisać na stronie na Facebooku

Zostaw Komentarz