Moje publikacje

wpis w: Sample Data-Articles | 0

Jestem autorem lub współautorem i redaktorem książek oraz publikacji z dziedziny zrównoważonego rozwoju, m.in.:

 • „Zielony Nowy Ład w Polsce” (redaktor, wydanie angielskie: The Green New Deal in Poland), Green European Foundation/Zielony Instytut/Fundacja im.Heinricha Bölla, Bruksela 2010
 • Zrównoważony Rozwój Metropolii Silesia (współautor), Fundacja Przestrzenie Dialogu, Gdańsk 2010, ISBN 978-83-930412-0-6
 • Polski odcień zieleni. Zielone idee i siły polityczne w PolsceFundacja im. Heinricha Bölla, Warszawa grudzień 2008, ISBN 978-83-61340-00-3
 • Green Identity in a Changing Europe Heinrich Böll Foundation EU Regional Office Brussels, November 2008[19]
 • Agriculture at a Crossroads. Volume IV: North America and Europe. International Assessment of Agricultural Knowledge, Science, and Technology, Island Press, Washington, D.C. 2008,ISBN 978-1-59726-548-5
 • Zielone Miasto Nowej Generacji (współautor, wydanie angielskie: The Green City of the New Generation), Europejska Partia Zielonych, Bruksela 2007, ISBN 83-87605-91-9[20]
 • Energia jądrowa – Mit i rzeczywistość (redaktor polskiego wydania), Fundacja im. Heinricha Bölla, Warszawa 2006, ISBN 83-85787-45-3
 • Food safety in European Union’s agricultural and consumer policies in the New Member States, IUCN – Office for Central Europe, Warsaw 2005
 • Jak ubiegać się o udostępnienie informacji o środowisku? : przewodnik dla organizacji pozarządowych, Polska Zielona Sieć, Warszawa 2002, ISBN 83-915390-1-6
 • Udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2002, ISBN 83-85787-35-6
 • Dostęp do informacji o środowisku, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2002, ISBN 83-85787-34-8
 • Zalecane kierunki zmian wzorców konsumpcji i modeli produkcji sprzyjające strategii trwałego, zrównoważonego rozwoju, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2000
 • Model współpracy pomiędzy Ministerstwem Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa a pozarządowymi organizacjami ekologicznymi (praca zbiorowa), Towarzystwo Naukowe Prawa Ochrony Środowiska, Wrocław 1997
 • Trade Liberalization – an Environmental Problem referat zaprezentowany podczas publicznego sympozjum: Trade, Environment and Sustainable Development, GATT, Genewa, 10-11 czerwca 1994

Zostaw Komentarz