Program

wpis w: Sample Data-Articles | 0

Pobierz ulotkę! Okręg 12 – Chrzanów, Oświęcim, Wadowice, Myślenice, Sucha Beskidzka z którego startuję, to region o ogromnym potencjale społecznym, ekologicznym i gospodarczym, a przy tym wyjątkowo piękna „mała ojczyzna”. Są tu jednak miejsca wymagające oczyszczenia i  odbudowy po tym, jak zniszczył je stary „brudny przemysł”. Pojawia się też sporo nowych zagrożeń, jak np. forsowana budowa spalarni w Chrzanowie czy wpychające się na wieś przemysłowe fermy maltretujące zwierzęta, trujące ludzi i środowisko. Dzięki nowoczesnym przepisom, o które walczyłem w Sejmie, lokalne społeczności mogą obecnie skutecznie bronić się przed „zanieczyszczającym biznesem” i innymi zagrożeniami rozwoju.

Od ponad 20 lat zajmuję się zieloną polityką.
W moim rozumieniu taka polityka, to troska o jakość życia człowieka w otoczeniu, w którym żyje, to szansa dla nas wszystkich na zrównoważony rozwój.
Rozwój, który jest możliwy m.in. dzięki środkom z Unii Europejskiej i kontroli społecznej nad ich wydatkowaniem. Aby efektywnie poprawić warunki naszego życia musimy dbać o przyrodę, poprawiać jakość powietrza, którym oddychamy i wody, którą pijemy. Możemy i  powinniśmy produkować żywność wysokiej jakości a jednocześnie rozwijać w naszym regionie nowoczesny przemysł, dający trwałe, bezpieczne miejsca pracy. Musimy też zmodernizować transport zbiorowy, dzięki niemu osiągniemy trwały rozwój, podobnie jak w innych regionach Europy.

 

W SEJMIE ZADBAM O ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ REGIONU!

Skupię się na najważniejszych sprawach:
• Dobra lokalna żywność bez GMO to zdrowie nasze i naszych dzieci.
• Tania i czysta energia dla wszystkich to szansa na trwały rozwój.
• Bezpieczny i sprawny transport na europejskim poziomie to komfort i jakość życia.
Nasza „mała ojczyzna” może być czysta i atrakcyjna dla nas i dla osób ją odwiedzających. Dzięki tworzeniu nowych miejsc pracy m.in. w turystyce, energetyce odnawialnej, dzięki rozwojowi infrastruktury opiekuńczej, edukacyjnej i usługowej można będzie pokonać obecne bezrobocie i wysokie rozwarstwienie społeczne w regionie.

Wiem, jak to zrobić!

 

UCHWAŁY PRZYJĘTE NA II KONGRESIE PROGRAMOWYM ZIELONYCH:

– Zielona gospodarka
– W stronę godnej pracy – propozycje Zielonych dla polskiego rynku pracy
– Zielona polityka energetyczno-klimatyczna
– Świeckie państwo – pokojowa koegzystencja
– Kultura bez zawłaszczania. Priorytety Zielonych w polityce kulturalnej

UCHWAŁY PRZYJĘTE PO KONGRESIE PRZEZ RADĘ KRAJOWĄ ZIELONYCH:

– Godne życie w złotym wieku – zielone założenia systemu emerytalnego
– Zrównoważony transport – modernizacja z poszanowaniem zdrowia i środowiska naturalnego
– Priorytety Zielonych w polityce zagranicznej i europejskiej
– Uniwersytet dla demokratycznego społeczeństwa. Priorytety programowe Zielonych w dziedzinie nauki i szkolnictwa wyższego

UCHWAŁY PRZYJĘTE NA KONGRESIE PARTII W KWIETNIU 2010:

– Ordynacja równych szans
– Priorytety polityki społecznej
– Zdrowie dla wszystkich. Priorytety polityki zdrowotnej Zielonych 2004
– Edukacja jest prawem, nie towarem. Priorytety Zielonych w polityce edukacyjnej

Program Wyborczy Zielonych

Zostaw Komentarz