Prezydent oczekuje od rządu wprowadzenia rozporządzeń zakazujących GMO

wpis w: Aktualności | 0

28 listopada br. w Kancelarii Prezydenta RP odbyło się spotkanie zorganizowane w związku z planowanym wprowadzeniem rozporządzeń, zakazujących upraw kukurydzy MON810 i ziemniaka Amflora w Polsce, zapowiadanych przez rząd wraz z wejściem w życie ustawy o nasiennictwie przyjętej przez Sejm RP w dniu 9 listopada 2012 r. 30 listopada ustawa ma zostać poddana głosowaniu w Senacie.

 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele środowisk i organizacji przeciwnych uprawom roślin genetycznie zmodyfikowanych, Kancelarii Prezydenta oraz przedstawiciele strony rządowej i administracji.

Przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowali o harmonogramie prac nad ustawą i rozporządzeniami,, których uzupełnione projekty mają być udostępnione do konsultacji społecznych 5 grudnia br. Według wstępnych deklaracji ustawa o nasiennictwiewraz z rozporządzeniami wejdzie w życie przed końcem stycznia, co zabezpieczyłoby skutecznie Polskę przed uprawami roślin modyfikowanych genetycznie. Wydaje się, że następny krok w kierunku kompleksowego uregulowania spraw związanych z uwalnianiem GMO należy teraz do Ministra Środowiska.

Nasze stanowisko:

Proponowane w obecnej ustawie rozwiązanie, czyli zniesienie niezgodnego z prawem unijnym zakazu obrotu nasionami odmian roślin genetycznie zmodyfikowanych oraz wprowadzenie zakazu upraw takich roślin na drodze rozporządzeń Rady Ministrów będzie odpowiednim wstępem do skutecznej ochrony Polski przed uprawami GMO jedynie w sytuacji, gdy przygotowane przez rząd rozporządzenia zostaną wprowadzone jednocześnie z wejściem w życie ustawy, co podważy sensowność zakupu i uniemożliwieni siew materiału siewnego GMO. Oczekujemy, że rząd zgodnie ze swoimi oficjalnymi zapewnieniami stanie na wysokości zadania wypełniając jednocześnie wolę Prezydenta, który ogłaszając weto dla zeszłorocznej wersji ustawy o nasiennictwie domagał się jednocześnie merytorycznego i jak najszybszego przyjęcia całościowych rozwiązań prawnych, regulujących kwestię genetycznie zmodyfikowanych roślin w prawodawstwie naszego kraju. Przyjęcie tych rozporządzeń to także odpowiedzialne potraktowanie większości Polek i Polaków przeciwnych stosowaniu GMO w rolnictwie. Uważamy, że rozporządzenia, które przyjmie Rada Ministrów, muszą zostać uzupełnione rozporządzeniami wprowadzającymi ścisłą kontrolę i monitoring upraw oraz dotkliwe kary finansowe za skażenie środowiska przez GMO. Komisja Europejska wystosowała 21 listopada br. oficjalne pismo do rządu RP w tej sprawie, dając dwa miesiące na uregulowanie tych kwestii i grożąc procesem przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości oraz wysokimi karami za brak rejestru upraw. Oczekujemy także, że rząd zgodnie z wolą Prezydenta zakończy jak najszybciej prace nad całościową ustawą o GMO.

Joanna Miś, Greenpeace
Dariusz Szwed
, Przewodniczący Rady Programowej, Zielony Instytut

Katarzyna Jagiełło, Inicjatywa Obywatelska „GMO to nie to”
Marek Kryda, Instytut Spraw Obywatelskich i Fundacja „Indigena”

Zostaw Komentarz