„DZIEŃ BEZ SAMOCHODU” ZIELONI PROMUJĄ ROWERY I TRANSPORT PUBLICZNY

wpis w: Kalendarz | 0

22 września w „DZIEŃ BEZ SAMOCHODU” ZIELONI PROMUJĄ ROWERY I TRANSPORT PUBLICZNY

Zbyt wielu Europejczyków korzysta z własnego samochodu nawet do pokonywania niewielkich odległości. Coraz większe zanieczyszczenie i zatory komunikacyjne są szkodliwe dla środowiska, a także dla naszego zdrowia. W ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności wspiera się samorządy lokalne, które z powodzeniem zachęcają obywateli do korzystania z innych środków transportu i przyczyniania się tym samym do poprawy swojego zdrowia i jakości życia w miastach. Mam nadzieję, że wiele miast w całej Europie pójdzie za przykładem miast Almada, Murcia i Ryga.” Janez Potočnik, komisarz ds. środowiska UE

DZIEN BEZ SAMOCHODU W OŚWIĘCIMIU, CHRZANOWIE i TRZEBINI

 

22 września obchodzić będziemy Dzień bez Samochodu. Z tej okazji Małopolscy Zieloni 2004 i kandydat na posła z listy SLD, Dariusz Szwed, przygotowali akcję promującą transport rowerowy w Oświęcimiu, Chrzanowie i Trzebini. Rowery są zdrowe, czyste, 
i tanie. Dariusz Szwed wraz z zaprzyjaźnionymi działaczami i działaczkami organizacji pozarządowych rozpocznie akcję o 10.30 na placu targowym przy ul. Dąbrowskiego w Oświęcimiu. Stamtąd udamy się na dworzec w Oświęcimiu.

 

O godzinie 12.17 wsiądziemy z naszymi rowerami do pociągu w kierunku Krakowa, by wysiąść z niego o godzinie 13:00 w Chrzanowie.

 

W tę podroż zapraszamy zwłaszcza dziennikarzy. Podczas jazdy Dariusz Szwed opowie o tym jak w zdrowy i nowoczesny sposób, po europejsku, należy łączyć transport rowerowy i kolejowy. Bedzie tez rozmawiał z podróżującymi o stanie Małopolskiej kolei.

Potem planujemy przejechać do centrum Trzebini, by sprawdzić jak przyjazne są one rowerzystom. Akcje zakończymy spotkaniem z mieszkańcami na rynku w Trzebini około  godziny  15:00.

 

W razie jakichkolwiek pytań, pozostajemy do dyspozycji

Z wyrazami szacunku i zielonymi pozdrowieniami

Małgorzata Tkacz-Janik, kontakt: 609 677 874

 

Dzień bez samochodu odbywa się w ramach europejskiego  tygodnia mobilności, który w tym roku odbywa się w dniach od 16 do 22 września (więcej http://www.mobilityweek.eu).

 KONTAKT ZE SZTABEM D.SZWEDA 609 677 874

ZIELONI: zrównoważony transport – modernizacja z poszanowaniem zdrowia i środowiska naturalnego

 

 

Okres po transformacji ustrojowej 1989 roku charakteryzuje się degradacją infrastruktury transportu zbiorowego w Polsce. Problem ten w szczególności dotknął źle zarządzaną 
i niedoinwestowaną kolej – przez całe lata nie budowano nowych trakcji kolejowych (dopiero niedawno ruszyła budowa pierwszego od lat odcinka torów – od lotniska na warszawskim Okęciu do centrum miasta), w latach 1990-2007 zlikwidowano 26% połączeń kolejowych. Istnieją całe połacie kraju, np. południe Podkarpacia i pas od Krakowa, wzdłuż Wisły do Sandomierza, niemające stałego, bezpośredniego połączenia z którymkolwiek z ważniejszych ośrodków metropolitarnych w Polsce. Wydłuża się czas przejazdu pociągów, spowodowany przez degradację torów. Podział PKP na rywalizujące spółki, zamiast poprawić sytuację, przyczynił się do kolejnych problemów, związanych m.in. z ich zadłużeniem oraz 
z powoływaniem przez władze województw – niezależnie od pozostających pod ich pieczą Przewozów Regionalnych (PR) – osobnych spółek wojewódzkich, przejmujących od PR najbardziej dochodowe połączenia.

Kierowane na kolej zasoby finansowe nie są w stanie zmienić obecnego status quo. O ile Unia Europejska sugeruje, by proporcje wydatków między transportem drogowym a kolejowym wynosiły 60 do 40%, o tyle w Polsce wynoszą one 85 do 15%, a rząd Donalda Tuska składa do UE wnioski o dalsze przesunięcia na korzyść rozwoju dróg. Brakuje narzędzi internalizacji kosztów zewnętrznych, chociażby rekordowej w skali Europy liczby ofiar śmiertelnych na drogach. Prymat transportu indywidualnego skutkuje rosnącą liczbą samochodów, w dużej mierze używanych aut z Zachodu, potęgując problemy związane z korkami oraz zanieczyszczeniem powietrza. Filozofię tę kontynuują rządowe plany, ze strategią Polska 2030 włącznie. Skupia się ona na inwestycjach – głównie drogowych – służących poprawie warunków transportu między ośrodkami metropolitarnymi, negując konieczność zapewnienia zrównoważonego (zarówno ekologicznie, jak i terytorialnie) rozwoju sieci transportowej.

Zdaniem Zielonych transport oraz komunikacja w regionach i miastach powinna być planowana irealizowana z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju. Jeśli potrzeb transportowych nie da się zminimalizować, priorytet powinien otrzymać transport zbiorowy, a kolej należy zacząć traktować jako rozwiązanie, a nie źródło problemów w transporcie. Internalizacja kosztów zewnętrznych oraz pełne wdrożenie prawodawstwa unijnego powinno skutkować przekształceniem istniejącej struktury transportu na bardziej ekologiczną.

Kierunek rozwoju sieci transportowej w Polscepowinien być zbieżny z polityką UE, która kładzie nacisk na:

– efektywną politykę państwa w finansowaniu infrastruktury transportowej i skuteczny nadzór nad rynkiem,

– transport kolejowy w przypadku transportu towarów na średnie i duże odległości,

– dostępny dla wszystkich i zintegrowany transport zbiorowy w miastach i regionach,

– najbardziej ekologiczne środki napędu (prąd, hybryda itp.) w przypadku transportu samochodowego.

Zostaw Komentarz