Rząd Tuska spycha Unię Europejską do czasów Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali

wpis w: Aktualności | 0

Promocja węgla przez Polskę odbywa się nie tylko w czasie globalnych negocjacji klimatycznych, ale także w kilka dni po tym, gdy Komisja Europejska ogłosiła postawienie Polski przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej m.in. za brak wdrożenia dyrektywy dotyczącej czystości powietrza, zatruwanego m.in. przez największe polskie elektrownie węglowe.

Dzisiaj Polska otrzymała „skamielinę dnia” – antynagrodę za działania szkodliwe dla globalnego klimatu na szczycie w Durbanie – COP 17. Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu COP 17 odbywająca się w RPA w dniach 28 listopada – 9 grudnia b.r. jest kolejnym spotkaniem, którego celem jest wynegocjowania globalnego porozumienia w sprawie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Polska otrzymała antynagrodę od kilkuset organizacji ekologicznych uczestniczących w Szczycie za to, że jako pełniąca funkcję Prezydencji Rady UE objęła patronatem odbywające się w tym samym czasie w Brukseli „Europejskie Dni Węglowe”. Promocja węgla przez Polskę odbywa się nie tylko w czasie globalnych negocjacji klimatycznych, ale także w kilka dni po tym, gdy Komisja Europejska ogłosiła postawienie Polski przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej m.in. za brak wdrożenia dyrektywy dotyczącej czystości powietrza, zatruwanego m.in. przez największe polskie elektrownie węglowe.

– Przyznanie Polsce „skamieliny dnia” podczas globalnych negocjacji klimatycznych w Durbanie wskazuje, że rząd Donalda Tuska, sprawujący obecnie Prezydencję w UE, konserwuje szkodliwe powiązania z węglowym lobby, które blokuje w Polsce i w Unii Europejskiej konieczne zmiany – stopniowe przejście do nowoczesnej gospodarki niskowęglowej i niskoemisyjnej. Pytanie, dlaczego promując „polski węgiel” rząd zapomina o „polskim wietrze”, „polskim słońcu”, „polskim biogazie” czy „polskiej biomasie” – lokalnych, odnawialnych źródłach energii (OZE) – powiedział Dariusz Szwed, przewodniczący Zielonych 2004. Rozwój OZE to mniej zanieczyszczeń, poprawa stanu zdrowia Polek i Polaków, setki tysięcy nowych miejsc pracy w polskiej gospodarce. To także rozwój nowoczesnych technologii, ograniczanie uzależnienia od importu drożejących surowców energetycznych oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. Niestety przyjęcie patronatu nad „Europejskimi Dniami Węglowymi” przez polską Prezydencję, w czasie, gdy jednocześnie obecnie w negocjacjach w Durbanie Polska prezentuje stanowisko całej Unii Europejskiej w sprawie ograniczenia globalnych emisji gazów cieplarnianych to katastrofa, która zaczyna jasno wskazywać, że dla premiera ważniejsze są potężne zyski węglowych korporacji energetycznych niż modernizacja gospodarki i ochrona konsumentów czy ochrona klimatu oraz poprawa jakości powietrza i zdrowia społeczeństwa. To przypomina zawracanie Unii Europejskiej do przeszłości – do politycznej skamieliny Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali – konkludował Szwed.

Zostaw Komentarz