Zieloni: Oddajcie parki społeczeństwu!

wpis w: Aktualności | 0

Zieloni zaapelowali do wszystkich klubów parlamentarnych o poparcie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Jutro w Sejmie pierwsze czytanie.

Projekt, który powstał jako inicjatywa obywatelska i został poparty przez ponad 250 tys. obywatelek i obywateli, był już rozpatrywany w poprzedniej kadencji Sejmu, ale ostatecznie nie został uchwalony. Teraz zostanie rozpatrzony ponownie. Wprowadza przepisy umożliwiające tworzenie nowych parków narodowych i powiększanie już istniejących, co obecnie jest blokowane przez możliwość weta samorządów lokalnych wszystkich szczebli. Ponadto uniemożliwia ministrowi środowiska odwoływanie dyrektorów parków narodowych bez podania przyczyn merytorycznych. Projekt zapewnia lepszą i skuteczniejszą ochronę przyrody.

Oprócz szefów klubów parlamentarnych apel Zielonych trafił także do wszystkich posłów i posłanek.

Jutro w Sejmie o godz. 11.00 Agnieszka Grzybek, przewodnicząca partii, weźmie udział w konferencji prasowej organizowanej wspólnie z posłem Robertem Biedroniem z Ruchu Palikota.

– Organizacje pozarządowe i środowiska naukowców od lat bezskutecznie apelowały o zmianę złego prawa. Jednak kolejni ministrowie środowiska bezradnie rozkładali ręce, twierdząc, że nic nie mogą zrobić. Dlatego powstał obywatelski projekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody i nowy Sejm powinien go jak najpilniej rozpatrzyć. M.in. dlatego, żeby zapewnić skuteczną wreszcie realizację przepisów konstytucyjnych, zwłaszcza art. 5 Konstytucji RP, który mówi o obowiązku państwa ochrony przyrody z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju – powiedziała Agnieszka Grzybek, przewodnicząca Zielonych.

– Obecne przepisy prawne spowodowały blokadę tworzenia nowych parków narodowych. Ostatnie utworzone z inicjatywy rządu powstały 15 lat temu, z inicjatywy samorządów 10 lat temu powstał Park Narodowy Ujście Warty. Czas zmienić przepisy, tym bardziej, że w porównaniu z obszarami chronionymi w innych krajach europejskich u nas zaledwie 1% terytorium kraju zajmują parki narodowe – zaapelował Radosław Gawlik, przewodniczący Zielonych.

– Przyroda to dobro wspólne, które jak dobra naszej kultury, musimy chronić dla nas i przyszłych pokoleń. Bez przyrody nie ma społeczeństwa ani gospodarki. To przyroda jest najważniejsza, a parki narodowe, najwyższa forma ochrony terenów cennych, są jak „perła w koronie” przyrody. Niestety, wprowadzone pod wpływem lokalnych parlamentarzystów-lobbystów szkodliwe prawo umożliwiające wetowanie powoływania i powiększania parków narodowych na terenach należących do skarbu państwa od lat skutecznie blokuje możliwość skutecznej ochrony najcenniejszej przyrody w Polsce. Szanowni parlamentarzyści: Zmieńmy złe prawo – przywróćmy parki narodowi! – powiedział Dariusz Szwed, członek Zarządu Zielonych.

– Leśnicy mają prawo wyłącznego decydowania o sposobach gospodarowania w 90% krajowych lasów. I dziś nikt tego nie kwestionuje. Liczymy zatem, że wesprą starania innych obywateli i obywatelek, aby przynajmniej w cennej na skalę światową Puszczy Białowieskiej, stanowiącej mniej niż 1% polskich lasów, mogły się odbudować i przebiegać naturalne procesy ekologiczne, możliwie najmniej zaburzane przez gospodarkę człowieka. Po to, aby w tym jedynym tej rangi „laboratorium przyrody” mogły być one badane także przez przyszłe pokolenia, wspólnie przez biologów i leśników – powiedział prof. Ludwik Tomiałojć z Uniwersytetu Wrocławskiego, wieloletni przewodniczący Komitetu Ochrony Przyrody PAN.

Zostaw Komentarz