Zieloni zachęcają do złożenia w niedzielę podpisu pod nowelizacją ustawy o ochronie przyrody – oddajmy parki narodowi – Ty decydujesz!

wpis w: W Sejmie | 0

 

Polska obejmuje zaledwie 1% kraju najwyższą u nas formą ochrony przyrody, parkami narodowymi, gdy kraje sąsiednie chronią tak od 1,5 do 4% swego obszaru. Choć na świecie jest ok. 4.000 obszarów chronionych jeszcze skuteczniej, jako wielkie rezerwaty ścisłe (słowiańskie „zapowiedniki”), to my nie mamy ani jednego. Mamy wprawdzie 23 parki narodowe, ale są to miniaturki, jedne z najmniejszych w Europie. W Puszczy Białowieskiej lub w Karkonoszach obejmują one zbyt małe fragmenty ważnych ekosystemów naturalnych i nie mogą skutecznie chronić populacji większych zwierząt. Od lat istnieją też nierealizowane projekty powołania innych parków narodowych, w tym Mazurskiego i Jurajskiego. Pokazuje to, jak wbrew konstytucyjnej zasadzie zrównoważonego rozwoju, mało dbamy o stan środowiska naturalnego i o potrzeby przyszłych pokoleń.

Parki narodowe są dobrem całego społeczeństwa i całej ludzkości. Nie może o ich tworzeniu lub powiększaniu decydować źle zdefiniowany interes lokalnych grup, często nawet niebędących właścicielami tych obszarów. Taką sytuację wprowadziła obowiązująca obecnie ustawa o ochronie przyrody. Większość parków narodowych to grunty leśne Skarbu Państwa, stąd też decydować o nich winny władze państwowe wspierane przez opinię większości obywateli. I to ma umożliwić nowelizacja ustawy o ochronie przyrody – pod jej obywatelskim projektem zbieramy obecnie 100 tysięcy podpisów. Akcja koordynowana jest przez stronę internetową www.tydecydujesz.org.

Przykładowo obszar polskiej Puszczy Białowieskiej jest objęty zaledwie w 17% parkiem narodowym, a w pozostałej części (oprócz „wysepek” rezerwatów przyrody) prowadzony jest nieustannie wyrąb starych drzewostanów w tempie 100-150 tys. metrów sześciennych rocznie. Między innymi dlatego w maju 2010 roku zawieszono już międzynarodowy certyfikat FSC przyznany wcześniej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Zawieszenie to było efektem niezrównoważonego korzystania z zasobów leśnych.

– „Puszcza Białowieska jako ostatni bliski pierwotnemu las Niżu Środkowoeuropejskiego to najcenniejszy element polskiego i światowego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, porównywalny do Zamku Królewskiego na Wawelu. Cały jej obszar (po polskiej i białoruskiej stronie) został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, jako jedno z 13 polskich dóbr, obok m.in. wspomnianego Wawelu. Niestety, chroniona przed wyrębem jest tylko niewielka jej część, bo choć na powiększenie parku narodowego zgadza się większość obywateli, i uczeni, i świat kultury, i władze centralne, to nie zgadza się lokalny samorząd wcale nie najbiedniejszej gminy. Paradoksalne to prawo, które taką sytuację utrwala” – powiedział prof. Ludwik Tomiałojć, członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody i członek Rady Krajowej partii Zieloni 2004. – W wieku XXI, wieku nauki, nie można ignorować obiektywnych argumentów świata nauki, a promować często źle zdefiniowane interesy lokalne, które powinny być realizowane kompromisowo, a nie maksymalistycznie – konkludował Tomiałojć.

– Parki narodowe stanowią nie tylko nasze wartościowe dziedzictwo przyrodniczo-kulturalne, ale także niezwykle ważny zasób ekologiczny umożliwiający zrównoważony rozwój Polski w przyszłości oraz zapewniający bezpieczeństwo społeczne i ekologiczne Polkom i Polakom. Kraje o najwyższych wskaźnikach poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego zapewniają skuteczną ochronę przyrody wiedząc, że tak, jak zabytki to nie tylko cegły, lasy to nie tylko drewno a rzeki to nie tylko woda. Bioróżnorodność przynosi społeczeństwu i gospodarce wiele usług ekosystemowych wartych w skali roku miliardy złotych, których nie widzi wskaźnik wzrostu gospodarczego PKB – powiedział Dariusz Szwed, przewodniczący partii Zieloni 2004. – Tegoroczna powódź pokazała jak dramatyczne mogą być koszty złej polityki ekologicznej rządu – i co należy podkreślić koszty tej złej polityki są bardzo niesprawiedliwie rozłożone – największe rachunki ekstremalnych zjawisk pogodowych związanych ze zmianami klimatycznymi zapłacą najbiedniejsze grupy społeczeństwa. Dlatego rząd powinien natychmiast podjąć prace nad właściwą wyceną wartości przyrody i korzyści społeczno-gospodarczych wynikających z jej skutecznej ochrony – nie wystarczy powiedzieć „I love (35%) Puszcza”. Zanim jednak dojdzie to takiej właściwej oceny jeszcze sporo wody upłynie w Wiśle a najwartościowsze ekosystemy, jakimi są parki narodowe wymagają pilnej ochrony, dlatego konieczna jest nowelizacja ustawy o ochronie przyrody – zakończył Szwed.

Jutro, 19 września, między godziną 11.00 a 17.00 w 12 miastach Polski będą zbierane podpisy:

1. Częstochowa – Aleja Najświętszej Maryi Panny
2. Gdańsk – Długi Targ
3. Poznań – skrzyżowanie Półwiejskiej ze Strzelecką, obok Starego Marycha
4. Chorzów – Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku przy hali Kapelusz
5. Bydgoszcz – most Sulimy – Kamińskiego przy Starym Rynku
6. Kraków – Rynek Główny
7. Olsztyn – Wysoka Brama na Starówce
8. Wrocław – Plac Grunwaldzki
9. Warszawa – przed wejściem do metra centrum, Nowy Świat,
10. Szczecin – okolice Bramy Portowej
11. Łódź – ul. Sienkiewicza przy Gazecie Wyborczej
12. Lublin – Plac Litewski

Więcej informacji m.in.na stronie Greenpeace Polska.

Zostaw Komentarz